Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /include/mail/class.smtp.php on line 122

Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to mail.trutek.com.pl:25 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution) in /include/mail/class.smtp.php on line 122

Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /include/mail/class.smtp.php on line 122

Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to mail.trutek.com.pl:25 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution) in /include/mail/class.smtp.php on line 122

Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /include/mail/class.smtp.php on line 122

Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to mail.trutek.com.pl:25 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution) in /include/mail/class.smtp.php on line 122
Błąd aplikacji
Błąd
Moduł: 6
Numer linii: 8
Opis błędu: Nie można połączyć się do serwera mySQL, przyczyna: 'Unknown MySQL server host 'sql.trutek1.home.pl' (0)'.