Wyszukiwarka
w artykułach w katalogu

System wzmacniania Wielkiej Płyty

      

Historia budownictwa wielkopłytowego:
Pierwsze bloki w technologii wielkiej płyty powstały tuż po I wojnie światowej w  Holandii, kolejne w latach 20. ubiegłego wieku w Berlinie. Technologia stawała się coraz popularniejsza, dotarła do Francji, Szwecji, Szwajcarii i Danii. Triumf święciła po II wojnie światowej, kiedy szybko trzeba było wznosić nowe domy. Wielka płyta była podstawą budownictwa mieszkaniowego w PRL i NRD. W Polsce wielka płyta – jak większość rzeczy pochodzących z Zachodu – pojawiła się ze sporym opóźnieniem. Pierwsze bloki w technologii wielkopłytowej zbudowano w 1957 r. na warszawskich Jelonkach. Przykładem wczesnego budownictwa wielkopłytowego może być też warszawskie osiedle Służew – Prototypy, wzniesione w latach 1961-1963. Budownictwo
wielkopłytowe w Polsce zakończono w latach 90. Częściowo było to spowodowane odejściem od modernistycznych ideałów, częściowo wysokimi kosztami transportu prefabrykatów na budowy. Budynki powstałe w tej technologii nie są też ekologiczne, zużywają sporo energii.
Wielka Płyta Badania i ocena

 

ITB - Instrukcja 360/99 Badania i ocena betonowych płyt warstwowych w budynkach mieszkalnych :
Instytut Techniki Budowlanej podaje najważniejsze czynniki mające wpływ na trwałość wieszaków, jak również wymienia główne ich wady. Najczęstszym problemem jest zagrożenie przez korozję wieszaków wykonanych ze stali zwykłych i chromowanych, spowodowane zbyt cienką warstwą otuliny betonowej. Równie częstym problemem jest zagrożenie urwania się wieszaków ze stali nierdzewnych przez korozję naprężeniową lub zwiększenie obciążenia działającego na wieszak czy pogorszenie warunków współpracy wieszaków z innymi warstwami płyt (nieprawidłowe zakotwienie lub jego brak, złe rozmieszczenie wieszaków i niewłaściwe ułożenie siatki zbrojeniowej). Inną przyczyną może być zwiększenie obciążenia warstwą ociepleniową bez sprawdzenia stanu technicznego wieszaków.

ITB podaje również podstawowe wady konstrukcyjne wieszaków łączących warstwę fakturową z warstwą nośną w budynkach wielkopłytowych. Są nimi:
•  Brak wieszaków kotwiących;
•  Jeden pręt kotwiący przy dwóch projektowanych;
•  Zmiana średnicy pręta kotwiącego;
•  Brak bezpośredniego krzyżowania wieszaków i prętów kotwiących;
•  Ukośne ułożenie prętów kotwiących.

ITB sprawdził 350 płyt ściennych w 31 blokach zbudowanych w różnych miastach. Okazało się, że aż 90 proc. wieszaków, łączących płytę wewnętrzną z elewacyjną, wykonanych zostało z niewłaściwej stali.


Zgodnie z wytycznymi ITB, w przypadku, gdy projektant przewidywał oryginalne dwa wieszaki (dla płyt o małej szerokości) lub trzy wieszaki dla płyt o szerokości 6 m i potwierdzono to w badaniach wstępnych, zaleca się wzmocnienie ścian przed ociepleniem bez względu na stan wieszaków i innych elementów płyt.

 

 

Obowiązki zarządcy:
Respektując ustawę – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106, poz. 1126) rozdział 6 art. 61 to :  Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany użytkować obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać go w należytym stanie technicznym estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej w zakresie związanymi z wymogami (art. 5 ust. 1 pkt 1–7, tj. 1 ppkt a) bezpieczeństwa konstrukcji. Brak zdecydowanych działań w zakresie wzmocnienia budynków albo też stosowanie rozwiązań doraźnych daje znikomy efekt i powoduje zagrożenie trwałości płyt – m.in. przez korozję oraz zwiększenie obciążenia wieszaków.

 

 

Termomodernizacja:
Termomodernizacja budynków wykonanych z wielkiej płyty ukryła liczne wady, jakie związane były z technologią ich budowy i jakością wykonania, spowodowała także, że poprawna diagnoza stanu technicznego stała się znacznie trudniejsza to oznacza, że całkowicie tracimy kontrolę nad stanem technicznym płyt trójwarstwowych, a dołożenie  dodatkowych obciążeń w stosunku do pierwotnych założeń konstrukcyjnych może spowodować zmianę układu statycznego sił w płycie. Ocieplając budynek w technologii lekkiej-mokrej zwiększamy obciążenie przypadające na 1 m2 powierzchni ściany średnio o około 0.15 - 0.30 kN. W przypadku złego stanu technicznego wieszaków oraz prętów kotwiących warstwę wierzchnią z warstwą konstrukcyjną istnieje obawa zerwania połączenia, a co za tym idzie przemieszczenia się prefabrykatów pod wpływem dodatkowego obciążenia od termomodernizacji.  W związku z tym na wielu budynkach widać pęknięcia na świeżo położonej elewacji a w stanie awaryjnym może dojść do osunięcia się płyt, co zagraża zdrowiu oraz życiu mieszkańców.

 

 

Systemy zabezpieczeń budynków wielkopłytowych:
Funkcje zabezpieczającą najlepiej pełnią kotwy chemiczne, czyli zestaw systemowy zawierający profilowany element mocowany metalowy lub z tworzywa oraz chemicznie wiążącą go w otworze masę klejącą (czynną powierzchniowo i o właściwościach silnie adhezyjnych). W warunkach roboczych funkcję kotwy pełni żywica zmieniająca chemicznie swoją strukturę (utwardza się). Zastosowanie kotew wklejanych znacząco minimalizuje zjawiska występowania dodatkowych naprężeń wstępnych, co jest typowe dla kotew mechanicznych. Z uwagi na niski koszt wzmocnienia, a jednocześnie dużą skuteczność – o ile nie ma przeciwwskazań – może być stosowany bez specjalistycznych badań stanu technicznego wieszaków ścian warstwowych. Badania stanu technicznego nośności płyt, ocena konstrukcji nośnej uwzględniane są przez projektanta, który na ich podstawie przeprowadza niezbędne obliczenia statyczne konstrukcji i określa ilości kotew oraz sposób ich rozmieszczenia. Zamontowane kotwy dają gwarancję ekonomicznego i pewnego zabezpieczenia budynków z płyt prefabrykowanych na dziesiątki lat przy zróżnicowanych warunkach klimatycznych bez potrzeby konserwacji. Jedyne zastrzeżenie, które warunkuje jego prawidłową eksploatację dotyczy wykonawstwa: muszą je prowadzić odpowiednio przeszkolone przez firmę ekipy, które przestrzegają przepisów budowlanych i warunków BHP.

 

 

 

System modernizacji „wielkiej płyty” CHEM-SET składa się z następujących elementów:
•   pręta gwintowanego TCS o średnicach M20 lub M24 z podkładką i nakrętką wykonanego ze stali nierdzewnej A4 lub A2
•   stalowej tulei siatkowej TMS...
•   systemowej żywicy TRUTEK TCM 400PE w przypadku otworów wierconych techniką diamentową lub
•   systemowej żywicy TCM 380C PRO w przypadku otworów wierconych klasyczną techniką udarową

 

 

Zastosowanie:
•   wzmacnianie i naprawa budynków wykonanych z prefabrykowanych płyt warstwowych,
•   przenoszenie obciążeń poprzecznych i podłużnych z warstwy fakturowej na warstwę nośną płyty,
•   zabezpieczenie silnie spękanych warstw fakturowych i płyt okładzinowych,
•   do betonu o wytrzymałości od 15 N/mm²

 

 

Zalety systemu CHEM-SET łączników wklejanych TRUTEK TCM to między innymi:

•  Najwyższe parametry wytrzymałościowe systemu TCM… gwarantują bezpieczeństwo użytkowania przez wiele lat.

•  Prosta technologia montażu, nie wymaga od wykonawcy stosowania specjalistycznych urządzeń ani wymyślnych technik monterskich.

•  Zastosowane rozwiązania ograniczają do minimum zniszczenia zarówno na zewnątrz budynku jak i wewnątrz lokali mieszkaniowych podczas  procesu wzmacniania.

•    Aprobata Techniczna sytemu TCM… wydana przez  ITB (Instytut Techniki Budowlanej) obejmuje większość systemów wielkiej płyty stosowanych w Polsce, co zabezpiecza przed problemami w przypadku konieczności wzmocnienia budynku wzniesionego z błędami lub w rzadko stosowanej technologii.    

•    Zastosowanie siatki umożliwia precyzyjne dozowanie żywicy w otworze co podnosi jakość i pewność zamocowania oraz zabezpiecza przed marnotrawieniem żywicy.

•    Zamocowanie żywicą następuje zarówno w warstwie konstrukcyjnej jak i fakturowej płyty warstwowej,

•    System TCM… zapewnia sztywne połączenie warstwy fakturowej z warstwa konstrukcyjna przenosząc znaczne obciążenia pionowe jak i zabezpiecza konstrukcje ścian przed naprężeniami powodowanymi przez „ssanie” wiatru, •    Pręty kotew wykonane są z najwyższej jakości stali nierdzewnej A4 lub A2.

•    System umożliwia wykonywanie otworów tradycyjnymi młotami udarowymi jak również zastosowanie techniki wiercenia diamentowego z użyciem wody,

•   do wykonania otworu pod wzmocnienie stosuje się jedną średnicę wiertła co wydatnie skraca czas montażu, zmniejsza pracochłonność  oraz obniża koszty,

•    wzmacnianie ścian warstwowych możliwe jest także po wykonaniu termomodernizacji budynku - wykonuje się wówczas miejscowe odkrywki 

 

Przykładowe dane techniczne w wybranych systemach budownictwa wielkopłytowego
Nośność obliczeniowa połączenia dwoma łącznikami wklejanymi TRUTEK TCM warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną prefabrykowanej ściany warstwowej przy zastosowaniu zaprawy
żywicznej TRUTEK TCM 400PE i TCM 380C PRO

 

Pobierz ulotkę informacyjną:

 

Chcesz uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę:

http://wzmacnianiewielkiejplyty.info

Lub zadzwoń do nas:

  • Beata Polski - Biuro Obsługi Klienta tel. +48 22 701 93 24 e-mail: beata.polski@trutek.com.pl
  • Łukasz Nawara - Doradztwo Techniczne tel. +48 531 018 831 e-mail: lukasz.nawara@trutek.com.pl
  • Zbigniew Wieczorkowski - Doradztwo Techniczne tel. +48 509 177 128  e-mail: zbigniew.wieczorkowski@trutek.com.pl

 Zapraszamy do kontaktu z nami.  

 

 

Oprogramowanie: HYDRAPORTAL Projekt i realizacja: BLUO.PL